Regulamin płatności

Regulamin Płatności

1. Ogólne Warunki

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki płatności za towary i usługi oferowane w firmie "repromedia".

1.2. "Repromedia" jest prowadzona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALTAR Janina Haberko, z siedzibą w ul.Gliwicka 88, 44-177 Paniówki, NIP: 6311016176, REGON: 272454351.

1.3. Klient – osoba dokonująca zakupu w firmie "repromedia".

2. Formy Płatności

2.1. Akceptowane formy płatności to:

- Przelew bankowy na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

- Płatności online za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych, takich jak SafeLink eService

2.2. Klient wybiera formę płatności podczas składania zamówienia.

3. Termin Płatności

3.1. Płatność za zamówienie powinna być dokonana w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia.

3.2. W przypadku braku opłacenia zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie może zostać anulowane.

4. Rachunek i Potwierdzenie Płatności

4.1. Po zaksięgowaniu wpłaty, Klient otrzyma fakturę VAT na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

4.2. Wpłaty dokonane przez Klienta są potwierdzane e-mailem na podany przez niego adres e-mail.

5. Zabezpieczenia Płatności

5.1. Wszystkie transakcje przeprowadzane są w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2. "Repromedia" nie przechowuje danych dotyczących form płatności Klienta, takich jak numery kart kredytowych.

6. Opłaty Dodatkowe

6.1. Za płatności pobraniowe (przy odbiorze przesyłki) może być naliczona dodatkowa opłata, o której Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem zamówienia.

6.2. W przypadku zwrotu towaru, opłata pobraniowa nie podlega zwrotowi.

7. Zwroty i Reklamacje

7.1. Zwroty i reklamacje są regulowane osobno w regulaminie firmy – repromedia.pl/regulamin

8. Płatności Międzynarodowe

8.1. Płatności międzynarodowe są akceptowane tylko w wybranych walutach. Klient ponosi koszty ewentualnych różnic kursowych.

9. Zmiany Regulaminu Płatności

9.1. Firma "repromedia" zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu płatności.

9.2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie .

10. Dane Kontaktowe

10.1. W przypadku pytań dotyczących płatności, prosimy o kontakt:

- Adres e-mail: altarjh@wp.pl

- Numer telefonu: +48601492701