Polityka prywatności

SZANUJEMY PRAWO DO PRYWATNOŚCI
Repromedia.pl informuje, że dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w tym serwisie internetowym są używane jedynie do:

  • nawiązania kontaktu z użytkownikiem związanego z zapytaniem ofertowym, złożonym zamówieniem, pytaniem lub komentarzem, na który użytkownik oczekuje odpowiedzi,
  • przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Klientów,
  • wewnętrznym badaniem zainteresowania grupami produktów.

Wszelkie dane użytkownika otrzymane przy użyciu niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ALTAR Janina Haberko. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami.